Title comes here

Subtitle comes here.


Történetünk


1964: A Nancy-i kármelben a II. Vatikáni Zsinat ökumenizmusról szóló dekrétuma sürgető visszhangra talált. A perjelnő, Erzsébet Anya a közösség beleegyezésével egy bizánci rítusú kármel alapítása elé néz.
A terv lassanként testet ölt: bátorítják az elöljárók és megáldja VI. Pál pápa. A francia ortodox egyházak képviselőivel folytatott testvéri konzultációk után egy, a püspök által jóváhagyott statútum lehetővé teszi az erre elkötelezett nővéreknek a liturgia bizánci rítus szerinti ünneplését.

1974: Nancy és Dijon egyházmegyés püspökeinek engedélyével, a Nancybeli négy kármelita nővér megalapítja a Szent Illés Monostort Saint Rémy-ben. (Côte-d'Or) azon az "ökumenikus úton", mely Bussy-ből (ortodox monostor) Taizébe vezet.

1986: A Monostort kánonjogilag önálló kármelnek ismerik el, mely a francia Keleti Katolikusok Ordináriátusának felügyelete alá tartozik, s mely jogkörének gyakorlásával a dijoni püspököt bízza meg.

1991: Különböző keresztény felekezethez tartozó barátok kérésére létrejön a Szent Illés Testvériség.

1994: Egy szkit (kis monostor, mely egy másik monostorhoz csatlakozik) alapítása Romániában, a Keleti Kárpátokban.


Erzsébet Anya


Remiremontban egy mélyen hívő keresztény családban született 1903. november 18-án Marie Russel, a négy gyermek közül a legidősebb. Nancyban 1926. július 16-án lép a kármelbe, ahol 1927. január 20-án öltözik be. Ekkor kapja nevét: a Szentháromságról nevezett Mária Erzsébet, majd 1928. június 7-én ideiglenes, három évvel később pedig örök fogadalmat tesz.

1933. október 4-én megnyílnak a kármel kapui, hogy Csung King püspökének hívására válaszoljon. Ő lesz 1948-tól 1952-ig a Csung King-i kármel perjelnője.

A Kínában, lotaringiai szülőföldjétől egészen különböző kulturális közegben nagy szellemi nyitottsággal való élet az ökumenizmus és a vallásközti párbeszéd úttörőjévé teszi őt.

A kinai forradalom miatt az országból kiutasítva visszatér Nancyba a kármelbe, melynek 1952-1973 között perjelnője. A II. Vatikáni Zsinat 1964-ben megjelent ökumenizmusról szóló dekrétuma merészséget ad neki vágya valóra váltására, hogy az Egységért dolgozzon egy olyan kármel alapításával, mely az Egységért való imára szenteli magát, azért, hogy a világ higgyen.

Csatlakozik a Nogent-sur-Marne-ban már egy éve együtt élő három Nancy-i nővérhez, akik ezen kármel alapítását készítik elő. Megérzése alapján ez a monostor bizánci rítusú lesz, hogy csatlakozzanak az Ortodoxia szívéhez, imában és lelkiségben.

A Saint Rémy-i monostor alapítására 1974-ben kerül sor. Itt írja meg kínai emlékeit, melyeket halála után adnak ki.

Saját szavai szerint "elnyugodott a Fényben" 1996 június 15-én, életével a hit, remény és szeretet tanúságát hagyva hátraAz Erzsébet Anya emlékére kiadott füzet letöltése (francia nyelven)