Title comes here

Subtitle comes here.


Monostorunk

Védőszentje: Szent Illés

A Saint Rémy-i monostor védőszentje Szent Illés. Illés prófétát, - akit a zsidók, mohamedánok és keleti-, nyugati keresztények egyaránt tisztelnek,- a kármeliták vezérüknek és atyjuknak tekintik; az ő szellemében, Isten jelenlétében igyekeznek élni, szüntelenül az Ő Arcát keresik, hogy így szeretetének tanúivá váljanak. Illés által a Kármel prófétai rend, az Egyház és Izrael egyedi kapcsolata. Az első szkizmával szemben, mely Izrael és az Egyház elválása volt, arra hivatott, hogy az időben tanúskodjon a várakozásról arra, aminek lennie kell, léteznie kellene, és amelyet egyszer Isten valóra fog váltani: a két szent közösség, Izrael és az Egyház egysége.


Kármelita hivatás

A Szent Illés Monostor a kármelita lelkiség hagyományába épül bele. A Kármel két lelki folyam kereszteződése, ahol keleti bölcsőjének gazdagságát és nyugat Avilai Szent Teréz és Keresztes Szent Jánosban megvalósult bőséget hordozó vize keveredik. Abba a szerzetesi mozgalomba ágyazódik, mely a patrisztikus irodalom fellendülésének időszakában alakult ki, és részt vesz annak kiemelkedő egyesítő teljességében.


A Kármel Regulája a Jézus Krisztustól való függőség életére, Isten Igéjének átelmélkedésére, az imában és a lelki küzdelemben tanúsított éberségre hív. Ez az ideál a cellában való maradásban és a testvéri életben konkretizálódik.


Ökumenikus hivatás

Illés és a Kármel szentjeinek lelkiségében felvállaljuk a II. Vatikáni zsinat ökumenikus vonalában hogy különösképpen a keresztény kelet egyházatyáinak és a szerzetesi mozgalom lelki mestereinek iskolájába állunk, kiknek tanítása az osztatlan egyház közös örökségéhez tartozik. (lsd. Az ökumenizmusról szóló dekrétum 15.)

Isten arra hív minket, hogy az Ő legbensőségesebb személyes közösségébe lépjünk be, és az Egység az Isteni Személyek alapvető egységében adatik nekünk. "Mindnyájan egy legyenek; ahogyan te, Atyám, bennem vagy, és én tebenned, úgy ők is egy legyenek mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem." (Jn. 17,21) Nem éljük teljességgel ezt a valóságot, ezért "Isten szeretete, (mely) kiáradt szívünkbe a nekünk adott Szentlélek által." (Róm. 5,5) szítja a szenvedélyt bennünk Krisztus Testének egységéért.

A Szent Illés Testvériség által, melynek vannak ortodox és keleti egyházakhoz, anglikán közösséghez, és a Reformegyházakhoz tartozó tagjai, a Szent Illés Monostor könyörgésébe foglalja Krisztus minden tanítványát, és hordozza az egyházak közösségének gondját.

Párbeszéd az ortodoxokkal

A bizánci liturgia ünneplése az Ortodoxia szívével egyesít minket. Ez az Egyházatyák gondolataival teljesen áthatott, s lassanként formál bennünket is. Az értelem a szív mélyére száll. A Szent Teréz-i belső ima, mely a szív helyére vezető út, így kapcsolódik hozzá a keleti lelkiséghez. A Kármel regulája és a keleti monasztikus hagyomány összehangolódik a folyamatos imához vezető úton.

Ehhez az imában megvalósult bensőséges dialógushoz adódhat hozzá az ortodox szerzetesekkel és szerzetesnőkkel való élet megosztása. Szent Illés ünnepe, július 20-a lehetővé teszi több ortodox személyiség találkozását a gondolkozásban, párbeszéd folytatásában, az imában.